CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ CAO SU TRƯỜNG SƠN

  •  Địa chỉ: 288 Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
  •  Điện Thoại: 0934.4444.88 hoặc 0943.99.77.88
  •  Email: truongson2015@gmail.com